Affichemuseum

Affichemuseum
Grote Oost 2-4
1621 BW Hoorn (Noord-Holland)


Historisch museum | Toegepaste kunst
Het Affichemuseum is gevestigd in twee 18e eeuwse Waterschapspanden op de Grote Oost, op luttele meters afstand van het Westfries Museum, het Museum van de 20e eeuw en het kunstcentrum de Boterhal.
 
 
Affiches belichamen bij uitstek de ontwikkeling van de cultuurhistorie. Zowel de artistieke gedaante als ook de voorstelling zelf, het onderwerp, tonen in één oogopslag de geest en de stijl van de betrokken periode. Grote kunstenaars hebben zich bezig gehouden met het ontwerpen van affiches, in Nederland onder anderen Jan Sluyters, Jan Toorop, Berlage, Roland Holst, Bart van der Leck, H. Th. Wijdeveld, Chris Lebeau, Leo Gestel, Raoul Hynckes, H.N. Werkman, Harmen Meurs, Eppo Doeve, Nicolaas Wijnberg, Karel Appel.
 
 
Behoudens de expositieruimten beschikt het Affichemuseum over een bibliotheek met - dank zij particuliere schenkingen - een collectie van duizend boeken en bladen over affiches. Daarmee is het Affichemuseum het kenniscentrum bij uitstek op affichegebied in Nederland.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 185 milliseconds.