Archeologisch Museum

Archeologisch Museum
Marktstraat 18
4527 Aardenburg (Zeeland)


Archeologische collectie
Vanaf de jaren vijftig vonden in het centrum van Aardenburg grootschalige opgravingen plaats.
 
Daarbij werd zoveel gevonden dat een aantal historisch geïnteresseerde Aardenburgers besloten een archeologisch museum op te richten. In 1958 werd hiertoe een pand aan de Markt in gebruik genomen. Daar werd een representatieve collectie Aardenburgse bodemvondsten aan een breed publiek tentoongesteld.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 473 milliseconds.