Atlantikwall Museum

Atlantikwall Museum
Badweg 3
3151 Hoek van Holland (Zuid-Holland)


Historisch museum
Stichting Vesting Hoek van Holland zet zich in voor het behouden, restaureren en het voor publiek openstellen van de Nederlandse en Duitse verdedigingswerken in Hoek van Holland.
 
 
Het bezoekerscentrum, het 'Atlantikwall Museum', is gevestigd in een Duitse geschutsbunker.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 242 milliseconds.