Fries Landbouw Museum

Fries Landbouw Museum
Koaidyk 8b
9264 TP Earnewâld (Friesland)


Streek- en stadshistorische collectie
Het Frysk Lânbou Museum is gevestigd in het voormalig hoofdgebouw van Buitenplaats het Wiid.
 
 
De waardevolle en uitgebreide collectie bestaat uit:
 
- Landbouwgereedschappen en gebruiksvoorwerpen waarvan het merendeel is gebruikt in de periode 1850 - 1950
 
- Zuivelproductie op de boerderij, periode totplm. 1900
 
- Fries Rundvee Stamboek
 
- Akkerbouw
 
- Hooioogst
 
- Ambachten ten dienste van de landbouw
 
- Huishoudelijke voorwerpen
 
- Pronk en sier
 
- Een overzicht van de overgang van zuivelproductie van boerderij naar zuivelfabrieken
 
 
Het resultaat is een rijk geschakeerde, breed samengestelde, uiterst boeiende collectie historische voorwerpen, sommige van grote waarde en samen van unieke cultuurhistorische betekenis.
 
De collectie wordt op een levendige manier getoond en prikkelt alle zintuigen. Zien, voelen, ruiken en ervaren!


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 334 milliseconds.