Geschiedkundig en Poldermuseum Nieuwkoop

Geschiedkundig en Poldermuseum Nieuwkoop
Noordenseweg 23b
Nieuwkoop (Zuid-Holland)


Streek- en stadshistorische collectie
Het museum wordt beheerd door het Historisch Genootschap Nieuwkoop en Omgeving.
 
 
De tentoongestelde voorwerpen en documenten zijn afkomstig uit een tweetal collecties: de algemene verzameling van het Historisch Genootschap en de specifieke verzameling van de voormalige stichting Het Poldermuseum.
 
 
Het museum biedt een prachtig overzicht van de rijke historie van Nieuwkoop. Hierin neemt de vervening een centrale plaats in. Het vervenen begint omstreeks het jaar 1500. Met de introductie van de baggerbeugel tussen 1530 en 1580 kan men meters diep gaan. De turfwinning wordt daardoor veel lucratiever. Door de bloei van de steden is afname van de geproduceerde turf als brandstof gegarandeerd. Niet alleen de turfbaggeraars, maar ook de riet- en ruigtsnijders, mosplukkers, broodjagers en vissers verdienen van oudsher hun brood 'in de polder'. Het is vanzelfsprekend dat het museum hieraan ruime aandacht besteedt. U vindt een unieke verzameling gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en opgezette zoogdieren en vogels.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 296 milliseconds.