Het Keringhuis, Publiekscentrum Water

Het Keringhuis, Publiekscentrum Water
Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland (Zuid-Holland)


Historisch museum
Het Keringhuis, Publiekscentrum Water is hét informatiecentrum over hoogwaterbescherming in Zuid-Holland en over de indrukwekkende Maeslantkering.
 
 
Onderdeel van de Deltawerken.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 279 milliseconds.