It Kokelhûs fan Jan en Sjut

It Kokelhûs fan Jan en Sjut
Wiidswei 10
9264 Earnewâld (Friesland)


Streek- en stadshistorische collectie
Het kleine, sfeervolle museum bevindt zich midden in het dorp Earnewâld.
 
Het (oorspronkelijke) woonhuis werd in 1777 gebouwd door een veenbaas en is sinds 1957 als oudheidkamer te bezichtigen.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 118 milliseconds.