Jopie Huisman Museum

Jopie Huisman Museum
Noard 6
8711 AH Workum (Friesland)


Moderne kunst
Het Jopie Huisman Museum verzamelt, bewaart en exposeert tekeningen, schilderijen en verzamelingen van de kunstschilder en oud ijzer- en lompenkoopman Jopie Huisman.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 239 milliseconds.