Jordaanmuseum

Jordaanmuseum
Derde Looiersdwarsstraat 53
1016 VD Amsterdam (Noord-Holland)


Streek- en stadshistorische collectie
Het Jordaanmuseum biedt ruimte om het culturele erfgoed van de unieke Amsterdamse wijk, de Jordaan, te bestuderen, te documenteren, te archiveren en tentoon te stellen. Daarbij gaat de aandacht uit naar de voorgeschiedenis, de ontwikkeling van "Het nieuwe Werck" en de lotgevallen van de buurt tot de huidige dag, waarbij de typisch wijkgebonden cultuuruitingen centraal staan.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 196 milliseconds.