Laagveenderij it Damshûs Museum

Laagveenderij it Damshûs Museum
Domela Nieuwenhuisweg 49
9245 VB Nij Beets (Friesland)


Streek- en stadshistorische collectie
Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandig-heden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 293 milliseconds.