Museum Bronbeek

Museum Bronbeek
Velperweg 147
6824 MB Arnhem (Gelderland)


Historisch museum
Ooit was Nederland een grote koloniale mogendheid. In museum Bronbeek beleef je het verhaal van onze voormalige kolonie Nederlands-Indië, het tegenwoordige Indonesië. Die geschiedenis begint rond 1600. Het accent in de expositie ligt op de tijd rond de 2e Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor de Nederlands-Indische gemeenschap.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 293 milliseconds.