Museum Kerkelijke Kunst

Museum Kerkelijke Kunst
Noard 173
8711 AE Workum (Friesland)


Religieuze collectie
In het museum vinden we een bijzondere collectie gebruiksvoorwerpen uit het "het rijke roomse leven", zoals liturgische kleding, kerkelijk zilver, beelden en andere kunstschatten. Ook zijn er een aantal schilderijen van wijlen pastoor Janning te bezichtigen.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 209 milliseconds.