Museum Speelklok

Museum Speelklok
Steenweg 6
3511 JP Utrecht (Utrecht)


Historisch museum
De museumcollectie bestaat uit automatisch spelende muziekinstrumenten van de 15de eeuw tot heden, met de daarbij behorende muziekprogramma’s en documenten. Een automatisch muziekinstrument is een muziekinstrument dat voorzien is van een programma, waardoor het zonder hulp van een bespeler kan musiceren.
 
 
Voorheen was de naam Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 251 milliseconds.