Museum Stedhûs Sleat

Museum Stedhûs Sleat
Heerenwal 48
8556 XW Sloten (Friesland)


Streek- en stadshistorische collectie
Museum Stedhûs Sleat heeft een prachtige collectie voorwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van Sloten. De toverlantaarncollectie op de museumzolder is uniek in Nederland.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 270 milliseconds.