Museumhaven Zierikzee

Museumhaven Zierikzee
Oude Haven 16
4301 Zierikzee (Zeeland)


Maritieme collectie
De Oude Haven in Zierikzee stamt uit de Middeleeuwen. De haven van Zierikzee is een getijhaven, waar eb en vloed nog knabbelen aan eeuwenoude stenen. Zierikzee is een stad waar de geschiedenis doorheen is getrokken. Ze heeft een paar eeuwen binnen haar muren vertoefd en is toen weer vertrokken. Hierdoor bleef de herinnering aan het glorieuze en rijke verleden als havenstad grotendeels ongeschonden. Van de binnenhavens bleef de Oude Haven bewaard. Het bleef open water en staat via de Oosterschelde in verbinding met de Noordzee.
 
 
Op een steenworp afstand ligt de Stads- & Commerciewerf, de museumwerf, waar de restauratiewerkzaamheden in het kader van het Interreg III programma te bewonderen zijn. Het adres van de werf is Vissersdijk 2.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 246 milliseconds.