DE MUSEUMKR@NT

Kunst zonder grenzen


Bibothis girl has to ask you if you have a 'bonuskaart'

Schie 2.0
'Holland is an overregulated country' 1999
Foto: Ernst Moritz '99 Den Haag

Hans van Houwelingen
'Holland Country' 1996
courtesy: De Vleeshal, Middelburg
Foto: Ernst Moritz '99 Den Haag

Unlimited.nl-2
De Appel - Amsterdam
t/m 21 maart 1999

De Appel organiseert met grote regelmaat thematentoonstellingen, die op de een of andere manier een discussie op gang moeten brengen. In de vorige tentoonstelling, die de titel life is a bitch meekreeg, lieten verschillende kunstenaars hun visie op de donkere kant van het leven zien. Voor de tentoonstelling Unlimited.nl-2 werden jonge kunstenaars en architecten uitgenodigd om de discussie over urbanisatie en sociale veranderingen te verrijken met hun werk. De Chinese kunsthistoricus Hou Hanru, wonend en werkend in Parijs, werd gevraagd als de samensteller van de tentoonstelling.

ou Hanru vindt Nederland een open land, wat de mogelijkheid biedt een soort labaratorium te zijn naar een 'Tweede Moderniteit'. Hij constateert dat jonge architecten hun focus verleggen. Zij zijn niet zozeer bezig met het creëren van nieuwe bouwstijlen, maar richten zich op stedelijke structuren en de urbanisatie van het land.

Voor de tentoonstelling werden onder meer. uitgenodigd architectenbureau MVRDV, bekend van het nieuwe VPRO-gebouw, Stichting B.A.D., die het project My house: Your Home organiseerde, en de kunstenaar Meschac Gaba die een nomadisch museum voor hedendaagse Afrikaanse kunst ontwierp.

De kunstenaar Hans van Houweling, die met zijn werk nogal eens een kritische bijdrage levert aan de veranderende omgeving, heeft een maquette gemaakt van een Nederlands dorp in de polder. Door een windmachine wordt het water dat dreigend in een bak boven de maquette hangt in beweging gezet waardoor het dorp bijna overstroomt. Het lijkt alsof de plek waar de kerk staat de enige veilige plek is. Wineke Gartz heeft een installatie gemaakt waarin film en dia-projecties, geprojecteerd op scheef neergezette panelen en begeleid met muziek, vooral de bewegelijkheid van de moderne stad lijken aan te geven.

Het kunstenaarsduo Tracy Mackenna/Edwin Janssen trok met een aantal vragen naar Tokyo. Ze keerden terug met foto's die vooral mensen op bijeenkomsten laten zien. Een foto van hun notitieboekje vermeldt de verschillende antwoorden op de vragen. Zoals dat Tokyo eerst helemaal plat moet om de stad vervolgens weer opnieuw op te kunnen bouwen. Peter Spaans lijkt onvermoeibaar in het fotograferen van stedenbouwkundige veranderingen. En het jonge architecten- en stedebouwkunde-bureau Schie 2.0 laat met tekst en fotografie zien hoe wij in Nederland beheerst worden door leefregels. Daarnaast bieden zij heel concreet de nieuwe kaart van de Randstad aan als bijdrage aan de discussie.

Boven in de Appel lijkt met name kunstenaars-initiatief De Geuzen het discussie-model letterlijk op te vatten. In de zaal zijn tafels in een cirkel geplaatst zoals dat in de zeventiger jaren met de democratisering in onderwijsinstellingen werd geintroduceerd. Het idee erachter was dat er niemand aan het hoofd van de tafel kon zitten; iedereen was gelijk. Vaak werd er aan deze tafels oeverloos gediscussieerd door diegenenen die de taal goed naar hun hand konden zetten.

De tentoonstelling Unlimited.nl-2 moet voor een groot deel dan ook worden ondersteund door taal. Sterke visuele statements over urbanisatie en de moderne stad lijken niet voorhanden. Het is de lichtheid, de bewegelijkheid en de hoeveelheden aan materiaal en verschillende media die iets vertellen over de manier waarop moderne architecten en kunstenaars aan de beperkingen van dit kleine land dokteren.

Marion van Wijk   


Voor meer informatie over De Appel en Unlimited.nl-2: http://www.deappel.nl

- 4 -