Museumkr@nt
Zeeland 1953
Museum Watersnood 1953
Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ Ouwerkerk
Hij werd geboren in Zierikzee en toen hij zeven was ging hij voor het eerst op reis: naar Noord-Holland. Hij ging niet op vakantie, het was ook geen zomer, het was februari en erg nat; hij en zijn familie werden geëvacueerd.
Terwijl hij naast mij rondloopt meen ik een afwezige blik in zijn ogen te herkennen. Hoe lang kan een mens iets verdringen? Hoe lang kan een mens zich iets blijven herinneren?
Later, terug in Zeeland, moest hij op school stukjes schrijven over "De ramp". Precies zoals de geplastificeerde werkjes die daar, op de grote tafel midden in de ruimte, te lezen zijn. Of misschien maakte hij een tekening, van een huis tot de nok in het blauwe water. Want blauw is het water dat kinderen tekenen. Echter, dat water was grijs, was donker en kolkte... en het nam alles mee.
Schouwen-Duiveland - 1 februari 1953
groen: ondergelopen land
rode pijl: dijkdoorbraak
zwart kruis: 1-10 doden
wit kruis: 10 doden
* : geheel of gedeeltelijk geëvacueerde gemeente
et Museum Watersnood 1953 in Ouwerkerk is gevestigd in een van de vier caissons die gebruikt werden om het laatste dijkgat in het rampgebied te dichten. Deze Phoenixcaissons werden uit Engeland overgevaren. Tijdens WO II zouden deze drijvende bunkers gebruikt worden op D-day. Betonnen gevaartes, welke gevuld met zand en keien, zwaar genoeg zijn om de kracht van de zee tegen te houden.
De gebeurtenissen van de nacht van 31 januari en 1 februari 1953 worden op verschillende manieren getoond. Bij de ingang treffen wij een videoscherm met een doorlopende voorstelling van het Polygoon-Profilti journaal. Er staat een grote leestafel bezaaid met krantenknipsels en schrijf- en tekenwerk van de toen schoolgaande kinderen. Er worden kaarten en maquettes van het gebied , voor en na de ramp, getoond. Er hangen veel aangrijpende foto's aan de muur. En aan het einde van de gang is nagebootst hoe de herstelwerkzaamheden plaats hebben gevonden. Een pracht voorbeeld van het continue gevecht van de Zeeuwen tegen het water.

Schouwen
Hoe heeft het kunnen gebeuren? Een noordwesterstorm die aanwakkert tot orkaankracht, gecombineerd met springtij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de staat van de dijken verzwakt en tijdens de wederopbouw krijgen andere, belangrijkere zaken voorrang.
Ook de gebrekkige communicatie vertraagde de hulpverlening. Maar lange tijd was de omvang van de ramp onduidelijk. Schouwen-Duiveland, bijvoorbeeld, was inmiddels volledig ondergelopen, maar men maakte zich geen zorgen: op zondag waren tenslotte heel veel diensten onbereikbaar. Pas toen zendamateurs uit Zierikzee contact konden leggen met collega's uit Middelburg werd de omvang van de ramp duidelijk.

250.000 hectare groot was het land, dat direct door de stormvloed getroffen werd.
In Zeeland, Zuid-Holland en Brabant zijn in totaal 1835 mensen verdronken, en ook duizenden dieren - koeien, paarden, kippen, eenden - verloren het leven.

Vlakbij de uitgang is er een hoek gereserveerd voor de lijst met namen van overledenen.
Wij kijken daarin op zoek naar bekenden, naar familie en buren.

De volgende dag brengen wij een bezoek aan de Deltawerken en kijken gerustgesteld naar deze geweldige constructie. Nooit meer een ramp...
Ma Dolores Agulló Casado
Museum Watersnood 1953
Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ Ouwerkerk
T 0111-644382

Open: april - november, dinsdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur

www.vvvschouwenduiveland.nl/nl/strijd-tegen-het-water.html

In het ir. J.W. Topshuis op het werkeiland Neeltje Jans is een uitgebreide expositie ingericht over de Ramp 1953.
De toegangskaart van Waterland - infotainment over milieu en Deltawerken - biedt ook toegang tot deze expositie én het Museum Watersnood 1953.

www.neeltjejans.nl (Waterland & Neeltje Jans)
www.walviswereld.nl (Expositie op Waterland - indien niet aanwezig wordt Macromedia Authorware plugin gedownload)

Foto's en kaart uit "De Ramp", uitgave ten bate van het Nationaal Rampenfonds, uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Amsterdam, 1953.

http://www.museumserver.nl/museumkrant/editie50/artikel.php3?pagina=3


© 1997-2004 Stichting De Museumserver
http://www.museumserver.nl