Nederland :: Friesland :: Leeuwarden

De Museumserver index voor Leeuwarden bevat 6 musea:

Fries Museum
Historisch museum | Kunstmuseum
Turfmarkt 11
8911  Leeuwarden
Keramiekmuseum Princessehof
Kunstmuseum
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ  Leeuwarden
Natuurmuseum Fryslân
Natuurhistorisch museum | Natuurhistorische collectie algemeen
Schoenmakersperk 2
8911 EM  Leeuwarden
Pier Pander Museum
Kunstmuseum
Prinsentuin
8911  Leeuwarden
Tresoar - Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Historisch museum
Boterhoek 1
8911 DH  Leeuwarden
Verzetsmuseum Friesland
Historisch museum
Turfmarkt 11
8911 KS  Leeuwarden


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 16 milliseconds.