Nederlands Architectuurinstituut, onderdeel van Het Nieuwe Instituut

Nederlands Architectuurinstituut, onderdeel van Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam (Zuid-Holland)


Toegepaste kunst
Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is méér dan een museum. Het is een archief, museum, bibliotheek en cultureel podium ineen. In het NAi worden belangrijke archieven en collecties van Nederlandse architecten van na 1800 bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het NAi is onderdeel van Het Nieuwe Instituut.
 
 
Het Nieuwe Instituut brengt architectuur, design en e-cultuur samen. Alle activiteiten van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur, zijn hier sinds 1 januari 2013 ondergebracht. Het instituut beheert en ontsluit cultureel erfgoed, waaronder het Rijksarchief voor architectuur, stimuleert onderzoek, programmeert nationaal en internationaal tentoonstellingen en een lezingen- en debattenprogramma, ontwikkelt educatieve lespakketten en kent een transdisciplinaire platformfunctie.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 264 milliseconds.