Nederlands Volksbuurtmuseum

Nederlands Volksbuurtmuseum
Waterstraat 27
3511 BW Utrecht (Utrecht)


Streek- en stadshistorische collectie
Het Nederlands Volksbuurtmuseum zet de bezoeker, met spannende en interactieve middelen aan het denken over het begrip volksbuurt. Was het allemaal nu wel zo slecht?


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 210 milliseconds.