Openluchtmuseum De Sûkerei

Openluchtmuseum De Sûkerei
Trekweg 8
9104 AB Damwoude (Friesland)


Historische gebouwen | Streek- en stadshistorische collectie
Het project "De Sûkerei" is een initiatief van de Stichting Dorpsherstel Dantumadeel. Deze stichting streeft al sinds 1987 naar behoud van karakteristieke en beeldbepalende bebouwing in de gemeente Dantumadeel.
 
Op het museumterrein zijn drie "wâldhúskes" en een oude sûkereifabryk (cichorei-fabriek) herbouwd.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 226 milliseconds.