Pieter Vermeulen Museum

Pieter Vermeulen Museum
Driehuizerkerkweg 34d
1981 Velsen (Noord-Holland)


Natuurhistorische collectie algemeen
Het Pieter Vermeulen Museum is het centrum voor natuur- en milieu-educatie in de gemeente Velsen.
 
De locatie te Driehuis is tijdelijk.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 199 milliseconds.