Science Center

Science Center
Mijnbouwstraat
2628 Delft (Zuid-Holland)


Wetenschap en Techniek museum
Het Techniekmuseum van de TU Delft zal in de zomer van 2010 herboren worden als integraal science center. Het museum heeft begin 2008 het huidige pand aan de Ezelsveldlaan verlaten. Het science center aan de Mijnbouwstraat wordt een interactieve ruimte waar alle geïnteresseerden, jong en oud, op een inspirerende manier geïnformeerd worden over de rol van techniek in de maatschappij.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 335 milliseconds.