Tresoar - Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Tresoar - Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden (Friesland)


Historisch museum
Tresoar is het Fries historisch en letterkundig centrum. Als zodanig beheert het een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Fryslân en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur.


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 154 milliseconds.